• Náš hostinec naleznete v těsné blízkosti zámku Kačina

  • Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici vlastní zoo koutek

 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍPalackého náměstí 375/4, 128 01Praha 2Str. 1z 3Praha 30.března 2020Č.j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN*MZDRX019PMLO*MZDRX019PMLOMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (dáSúčinností ode dne 1. dubna2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti vprovozovnách stravovacích služeb, svýjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého občerstvení svýdejovým okénkem nebo prodej jídla ssebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezeníle jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. kochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I.1.Súčinností ode dne 1. dubna2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020

 

 


 

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com   vytvořeno a spravováno  lmcomp